تبلیغات
و بـــــ ـلــ ـ ـا گــــ یــــــ ـــ ـــا د گــ ــا ر یـــ - یهویی شد"میدونی ک
آرام گرفته ام

شبیهِ شاخه ای

که تازه فهمیده

مدت هاست ،

افتاده از درخت...

# معصومه_صابر
شهـــــوتم درد می ڪند

راســـــت نمی شود آلـــــت خیـــــالم

به لمـــــس رویـــــای هیچ ڪس

وقـــــتی تو نیـــــستی خـــــود ارضـــــایی هم

 انـــــگار خیـــــانت اســـــت


تـــــو ڪه نبـــــاشی سیـــــگارم دود نمی ڪند

تـــــو ڪه نباشی خـــــلا به آغـــــوش می ڪشد احســـــاسم را

و میلغـــــزد درد در روحـــــم

وقـــــتی تـــــو نیستـــــی

 مـــــرا فاحـــــشه می نامـــــند تـــــا سحـــــر غم ها

و باز هـــــم فـــــردا قلبـــــم

آبســـــتن حبـــــابی می شـــــود

از یـــــادت

از عشـــــق

از تـــــووقـــــتی تو نیـــــستی

ارضـــــا نمی شود روحـــــم

میـــــمیرد دلـــــم...در سرزمین من

هیچ کوچه ای

به نام هیچ زنی نیست

و هیچ خیابانی …

بن بست ها اما

فقط زنها را می شناسد انگار...

در سرزمین من

سهم زنها از رودخانه ها

تنها پل هایی است

که پشت سر آدمها خراب شده اند...

اینجا

نام هیچ بیمارستانی

مریم نیست

تخت های زایشگاهها اما

پر از مریم های درد کشیده ای است

که هیچ یک ، مسیح را

آبستن نیستند"

#نـــظـــر  یـادت نــــرهبرچسب ها: عاشقانه ها، عاشقانه، وبلاگ عاشقانه، وبلاگ یادگاری، یادگاری از عشق، عاشقانه های یادگاری، یادگاری،

تاریخ : 3 فروردین 96 | 16:12 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
.: Weblog Themes By ME:.