تبلیغات
و بـــــ ـلــ ـ ـا گــــ یــــــ ـــ ـــا د گــ ــا ر یـــ
بالاخره در زندگی هر آدمی

یک نفر پیدا می شود که بی مقدمه آمده ...

 مدتی مانده...

 قدمی زده و بعد اما بی هوا غیبش زده و رفته!


آمدن و ماندن و رفتن آدم ها مهم نیست ...


اینکه بعد از روزی روزگاری،

در جمعی حرفی از تو به میان بیاید

آن شخص چگونه توصیفت می کند مهم است!


اینکه بعد از گذشت چند سال،

 چه ذهنیتی از هم دارید مهم است.

اینکه آن ذهنیت مثبت است یا منفی

اینکه تو را چطور آدمی شناخته، مهم است.

منطقی هستی و می شود روی دوستی ات حساب کرد؟

می گوید دوست خوبی بودی برایش یا مهمترین اشتباه زندگی اش شدی ..؟

اینکه خاطرات خوبی از تو دارد یا نه برعکس ...

اینکه رویایی شدی برای زندگی اش یا نه درسی شدی برای زندگی ..؟

به گمانم ذهنیتی که آدم ها از خود برای هم به یادگار می گذارند

از همه چیز بیشتر اهمیت داردً!

وگرنه همه آمده اند که یک روز بروند ...

#صمد_بهرنگی


#خواستم مثه خودم باشم همین

#رومو کم کردم از تو مرد باشم همین

#همه دیدن از هر عکس العملی

#گاهی نه اشتی میکنی نه قهرو بلدی!


برچسب ها: وبلاگ یادگاری، یادگاری، یادگار تنهایی، تنهایی، تنهای تنهای تنها، تنها،

تاریخ : 8 فروردین 96 | 16:34 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
کجاست ؟

آنکه سر وقت بیاید، بماند، نرود

باران را بهانه کند

فردایش آفتاب را

و روزهای دیگر وابستگی را


کجاست؟

کسی که شبیه هیچکس نیست!


#یک لیوان فراموشی

#کسشرات یک مجنون


برچسب ها: تنهایی، نوشته های تنهایی، جملات تنهایی، جملات ناب تنهایی، تنهایی با تو، تنهایی و تنهایی و تنهایی، تنهای تنهای تنها،

تاریخ : 8 فروردین 96 | 16:26 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
ﺗﺮﺍﮊﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﯽ؛

ﺑﻠﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﯽ،

ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻡ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻮﻧﺪﯼ
 
ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻥِ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.


#آلبر_کامو

برچسب ها: وبلاگ یادگاری، یادگاری، عاشقانه ها، وبلاگ عاشقانه، دلنوشته های عاشقانه، تنهایی، دلنوشته های تنهایی،

تاریخ : 8 فروردین 96 | 16:20 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظراتچقدر این متن دلنشینه....


ﻭﻗﺘـــــﯽ ﺍﺯ ﯾـــــﻪ نفر ﻣﯿـــــــﺮنجیے 
  
 ﺣﺘـــﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﮕــــﯽ ﺑﺨـــــﺸﯿﺪیش

          ﯾﻪ ﭼــــﯿﺰﯼ ﺗﻪ ﺩﻟــــﺖ ﻣﯽ ﻣـــﻮﻧﻪ

         ﮐﯿـــــــﻨﻪ ﻧﯿـــﺴﺖ ...

       ﯾﻪ ﺟــــــــﺎﯼ ﺯﺧـــــمه...

       ﯾﻪ ﭼﯿــــــﺰﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯿـــــــﺬﺍﺭﻩ... 
   
    ﺍﻭﺿـــــــﺎﻉ ﻣﺜﻞ ﻗﺒــــﻞ ﺑﺸــــﻪ...!


       ﻫـــــﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﮐﻨــــﯽ

       و  ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﺍﻩ

           ....ﻭ ﺑﮕﯽ ﻧـــﻪ ...
 
        ﺑﯽ ﻓﺎﯾـــــــﺪﻩ ﺳﺖ!       ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﯾﻦ ﻭﺳـــــﻂ ﺍﺯ ﺑﯿــــﻦ ﺭﻓﺘـــــﻪ

          ﻭ ﺟﺎﯼ ﺧــــﺎﻟﯿــــﺶ ﺗﺎ ﻫﻤﯿـــــﺸﻪ ﺩﺭﺩ میڪنه

    ﯾــــﻪ ﭼﯿـــــــﺰ سنگین ﻣﺜـــــــل


               ""ﺣـــــــــﺮﻣـــــﺖ ""

#لاشی تر از اونی بودی که فکر میکردم"هرری


# وبلاگ یادگاری
برچسب ها: عاشقانه ها، دلنوشته های تنهایی، تنهایی، جملات ناب تنهایی، دلنوشته های عاشقانه، عاشقانه های من،

تاریخ : 8 فروردین 96 | 16:04 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات

عاشق شده بود"

پسرک بیمار شهرتان!

نه از چشم افتاد و نه از دل!
بی اعتنا تر از فاحشه های خیابانی!


ترکش کردند!باکرگی مغزش پاره شد!

احساس گندیده اش ورم کرد!

دل بزرگش ترکید!

و کم کم به جنون کشیده شد!مجنونی که امروز

 برای تو عاشقانه هایش را هدر میدهد!
و هرروز پیر تر از دیروز"

آرام تر از آرامش قبل از طوفان!

منتظر ِ فاحشه ایست بنام " مــــــرگ "


#فقط من میبخشم

#خون مردگی های ذهن مریضم

اثر یک #دیوانه# نظر بده !برچسب ها: احدی، جملات احدی، دلنوشته های احدی، اکبر احدی، نوشته های احدی، جملات اکبر احدی، احدی دلنوشته ها،

تاریخ : 8 فروردین 96 | 12:38 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
به چشم هایِ من خوب نگاه کن

بویِ سگ کشی هایِ منطقه یِ پنج را میدهد..

بویِ جنین هایِ مُرده یِ خیابان فرشته را..

من گستاخ ترین شاعرِ این شهرم

از لایِ اسپرم هایِ دور لب مریض یک عشق

حلال زاده ترین آغوش هایی که سهمم بود را طلب دارم

تو اگر نقاشی !!!

این ها را بکش..

دردهایِ مرا بکش..

یه کم پایین تر از چشم هایم

باکرگیِ دخترِ وحشی ام را !!!

انتظار یا دعایِ عهد...

فرقی نمیکند؟

فاحشگیِ دخترِ آقا مانی برج ساز را

فقط تو روىِ کاغذِ نقاشی ات بکش...
# نظر یادت نره مشتی


برچسب ها: عاشقانه ها، عاشقانه های من، وبلاگ عاشقانه، دلنوشته های عاشقانه، نوشته های تنهایی، تنهایی، دلنوشته های تنهایی،

تاریخ : 8 فروردین 96 | 12:06 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
هالیوود !

جایی که هزاران دلار به دختری میدهند

 تا خود راطبق انتظارها نمایش دهد

هزاران دلار برای یک بوسه

 وپنجاه سنت برای روح آن دختر!

هزاران دلارگرفته ام

 اما هنوز از پنجاه سنت خبری نیست!


#مرلین_مونرو

#وبلاگ یادگاری

برچسب ها: وبلاگ یادگاری، عاشقانه ها، وبلاگ عاشقانه، دلنوشته های عاشقانه، دلنوشته های تنهایی، تنهایی، جملات ناب تنهایی،

تاریخ : 8 فروردین 96 | 10:45 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
کافہ  تعطیل است مَرد...

قهوه ات را بنوش ... 

        چشم‍  انتظار چہ کسے  نشسته اے ؟؟
       
        آن یک نفر..  اگر آمدنے بود ,,

        محال بود ،،  قهوه ات یخ کند ..
     
        کجاے خاطراتت جا مانده اے  ؟!
      
        آن یک نفر ..  اگر آمدنے بود ,,

        شال گردنش را پیش تو جا میگذاشت !!

       
        تا براے  دیدنت

        هزار و یک بهانہ کہ نہ !!


        فقط ،،  یک دلیل داشتہ  باشد ..


        مَرد...

        قهوه ات را بنوش ..

        تا مثل زندگیت از دهن نیفتاده ...

 
برچسب ها: عاشقانه ها، دلنوشته های تنهایی، تنهایی، وبلاگ تنهایی، وبلاگ یادگاری، وبلاگ عاشقانه، دلنوشته های عاشقانه،

تاریخ : 7 فروردین 96 | 22:32 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
آدم ها

یک زمانی،

در یک جایی،

ناخواسته خودشان را جا می گذارند و می روند...!


برچسب ها: عاشقانه ها، دلنوشته های عاشقانه، وبلاگ یادگاری، وبلاگ عاشقانه ها، عاشقانه های من، وبلاگ پیر پسر،

تاریخ : 7 فروردین 96 | 22:23 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
من به غمگین ترین حالت ممکن شادم"تو

به

آشوب

دلم

ثانیه ای

فکر نکن ...

برچسب ها: عاشقانه ها، عاشقانه، وبلاگ عاشقانه، وبلاگ یادگاری، دلنوشته های غمگین، دلنوشته های عاشقانه، دلنوشته های تنهایی،

تاریخ : 7 فروردین 96 | 21:30 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
چه ولوله ای می کنند

بر خطوطِ حاملِ انتظارِ من

نت هایِ گامِ تو :

-می

-رِ

-سی؟

#شهاب‌ مقربین***


فقط بحثِ شکستن نیست

گاهی دل تَرک بر میدارد...


#امیر_دریا


برچسب ها: عاشقانه ها، وبلاگ یادگاری، یادگاری، یادگار دانلود، وبلاگ عاشقانه ها، دلنوشته های یادگاری، دلنوشته های عاشقانه،

تاریخ : 6 فروردین 96 | 09:19 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
من فهرستی از آنچه در مدرسه به ما یاد نمیدهند را تهیه کرده ام:

آنها به ما یاد نمیدهند که چگونه کسی را دوست بداریم،

آنها به ما یاد نمیدهند که چگونه در شهرت به درستی زندگی کنیم،

آنها به ما یاد نمیدهند که چگونه در گمنامی، از زندگی لذت ببریم،

آنها به ما یاد نمیدهند که چگونه از کسی که دیگر دوستش نداریم جدا شویم،

آنها به ما یاد نمیدهند که به آنچه در ذهن دیگری میگذرد فکر کنیم،

آنها به ما یاد نمیدهند که به کسی که در حال مرگ است چه بگوییم،


آنها به ما هیچ چیزی را که ارزش یاد گرفتن داشته باشد یاد نمیدهند...

 #نیل_گیمن

 #مرد_ماسه_ای

برچسب ها: عاشقانه ها، دلنوشته های عاشقانه، عاشقانه، وبلاگ یادگاری، یادگاری وبلاگ عاشقانه ها، دلنوشته های ناب عاشقانه، دلنوشته های یادگاری،

تاریخ : 5 فروردین 96 | 17:06 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
سلام فاحشه!

مدتها بود میخواستم برایت نامه ای بنویسم...

اما هر بار تا نیمه راه میآمدم و پشیمان میشدم.

آنقدر روشنفکران و فرهیختگان سرزمینم

در مدح و ستایش مقام فاحشگیت قلم فرسودند

 که دیگر برای خود من هم این شبهه به وجود آمده

که شاید فاحشگی نوعی تقدس باشد!
میگویند فاحشگی مغزی بدتر از فاحشگی جسم میباشد،

 ولی باور من بر این است تا مغزی فاحشه نباشد

تن را به فاحشگی وادار نمیکند!
میگویند تو شایسته تقدیری چون برای زندگی وبقای حیات،

 تن خود را به تاراج میدهی اما به حق کسی تعدی نمیکنی.


 ولی باور من بر این است که آنچه تو را به فاحشگی کشانده

 حرص و زیاده خواهی تو برای زندگی بهتر میباشد.

 شاید بگویند من که در کنج عافیت نشسته ام

 و این نامه را مینویسم...


 تا در شرایط تو نباشم نمیتوانم تو را قضاوت کنم...

 ولی باور کن در ساختمان ما دختری 22 ساله وجود دارد

 که هر قدر از زیبایی و زنانگیش برایت بگویم کم گفته ام.

 براستی از برق چشمان افسونگرش میتوان خورشید را خاکستر کرد.

این دختر، سرایدار ساختمان ماست...


و به همراه پدر پیر و بیمارش زندگی میکند

 و برای ادامه زندگی خود و پدرش سرایداری میکند.

تا راهنمایی بیشتر درس نخوانده ولی حافظ را از حفظ است.روزی از او پرسیدم چرا ازدواج نمیکنی

 تا از این مشقت و تلخی نجات پیدا کنی؟


گفت: پدرم تنها همدم و امیدش من هستم.

 دلش به این خوش است که داروهایش را سر ساعت بهش بدهم

 و برایش حافظ بخوانم.

ازدواج مسئولیت میآورد و من تنها مسئولیتم پدرم است.


خلاصه کنم آنچه تو را بالا برده و شایسته تقدیر،

 افکاریست که در خلوت خود،

 تو را در آغوش میکشند

 و خواب همخوابگی با تو را میبینند.........

#وبلاگ یادگاری

برچسب ها: عاشقانه ها، وبلاگ یادگاری، یادگاری، یادگاری از عاشقانه ها، عاشقانه، دلنوشته های عاشقانه، دلنوشته های من،

تاریخ : 5 فروردین 96 | 16:41 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
راه دور... چه راه دور!

چه راه دور بی پایان!

چه پای لنگ!

نفس با خستگی در جنگ

من با خویش

پا با سنگ!

چه راه دور

چه پای لنگ!

#احمد_شاملوبرچسب ها: وبلاگ یادگاری، عاشقانه ها، یادگاری، عشق، وبلاگ عاشقانه ها، عاشقانه، وبلاگ عاشقانه،

تاریخ : 4 فروردین 96 | 13:41 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
مــدتهــاســت که تختمُ فروختــم. . . .

      چــراغ خــاموش میکنـــــم                           

              لبــاس میکَنَم از تــ

                      گوشــه اتــــاقِ 9 متـری میخـــزم


  

  تــوی رختخــوابم غرق میـشــم

 

بــه خودم میگــم:

       "تُــو فاحشه یِ این شــهری"

                پُـر از شهــــوت . . .

                      پر از جســارت. . . . .

                              تاریکی کــه ترس نـــداره

از مَردُمــایی بترس که تـــوی روزِ روشن

 

قصـدِ تاراجِ احســــــــاست رو دارن ...


برچسب ها: عشق، وبلاگ یادگاری، یادگاری، عاشقانه ها، دلنوشته های عاشقانه، عشق و خیانت، دلنوشته های بارانی،

تاریخ : 4 فروردین 96 | 13:35 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
وقتی که از همه جا داغون باشی"

وقتی که کسو کارت ناکس باشن"

از توو جر میخوری!


بکارت زندگیت پاره میشه!

از عشق"

تا نفرت !

سرتا پا میشی لجن!

میکنی میکننت" اوضاع میشه کیش میشی!!!

تازه تازه به خودت میای میبینی دریدنت!

تیکه تیکه ت  کردن!

به این میگن حمله جنسی!


#البر کامو

برچسب ها: جملات ناب، عاشقانه ها، دلنوشته های عاشقانه، عاشقانه، دلنوشته های ناب، نابترین دلنوشته ها،

تاریخ : 4 فروردین 96 | 13:20 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
اندیشیدن به تو رسم، و گفتن از تو ننگ است

اما میخواهم برایت بنویسم

شنیده ام، تن می فروشی، برای لقمه نان

 

… چه گناه کبیره ای…!

میدانم که میدانی همه تو را پلید می دانند،

من هم مانند همه ام

راستی روسپی!


از خودت پرسیدی چرا اگر در سرزمین من و تو،

زنی زنانگی اش را بفروشد

که نان در بیارد رگ غیرت اربابان بیرون می زند !

اما اگر همان زن کلیه اش را بفروشد تا نانی بخرد

و یا شوهر زندانی اش آزاد شود این «ایثار» است !


مگر هر دو از یک تن نیست؟

مگر هر دو جسم فروشی نیست؟

تن در برابر نان ننگ است…

بفروش ! تنت را حراج کن…

من در دیارم کسانی را دیدم

که دین خدا را چوب میزنند به قیمت دنیایشان

شرفت را شکر که اگر میفروشی از تن می فروشی

نه از دین .

شنیده ام روزه میگیری،

غسل میکنی،

نماز میخوانی،

چهارشنبه ها نذر حرم امامزاده صالح داری،

رمضان بعد از افطار کار می کنی،

محرم تعطیلی.

من از آن میترسم که روزی با ظاهری عالمانه،

جمعه بازار دین خدا را براه کنم، زهد را بساط کنم،

غسل هم نکنم،

چهارشنبه هم به حرم امامزاده صالح نروم،

پیش از افطار و پس از افطار مشغول باشم،

محرم هم تعطیل نکنم!


فاحشه !

دعایم کن ...# نظر یادت نره با معرفت! 
برچسب ها: عاشقانه ها، عشق، وبلاگ یادگاری، وبلاگ عاشقانه، دلنوشته های یادگاری، دلنوشته های عاشقانه، یادگاری،

تاریخ : 4 فروردین 96 | 11:28 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
آنکس که خیال سوختن ما را داشت"

کاش  حالمان ما را
لحظه ای به تماشا داشت"

دیگر نه تو هستی و نه خاطرات چندش آورت!

نه برگرد" و نه میخواهم که برگردی!

زندگی توام مثل من" پازلی هزار تکه بود"

پر از اتفاق های خوب و بد!

 
گرچه که دلتنگیم به پارگی بکارتِ حسه شاعریم میماند"

که نه تمام میشود"و نه تمام میکند!


آخر تو کجا و من ؟!

خوشبختی من بودن تو بود!

نه . . .

گر چه ک تکیه گاهی پیدا کرده ام!

مثله تو نمیشود!

کمتر از تو میخندد!

کم حرف تر از توست!

مرا عاشقانه دوست میدارد!

و : جـــانــم ؟

دلش را میرزاند!

راســتــش"

سگش شرف دارد ب تــــــو!!!

#نامه ای برای عشقمبرچسب ها: احدی، عاشقانه ها، وبلاگ یادگاری، عشق، دلنوشته های احدی، جملات عاشقانه، دلنوشته های عاشقانه،

تاریخ : 3 فروردین 96 | 17:31 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات

تاریخ : 3 فروردین 96 | 17:13 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
آرام گرفته ام

شبیهِ شاخه ای

که تازه فهمیده

مدت هاست ،

افتاده از درخت...

# معصومه_صابر
شهـــــوتم درد می ڪند

راســـــت نمی شود آلـــــت خیـــــالم

به لمـــــس رویـــــای هیچ ڪس

وقـــــتی تو نیـــــستی خـــــود ارضـــــایی هم

 انـــــگار خیـــــانت اســـــت


تـــــو ڪه نبـــــاشی سیـــــگارم دود نمی ڪند

تـــــو ڪه نباشی خـــــلا به آغـــــوش می ڪشد احســـــاسم را

و میلغـــــزد درد در روحـــــم

وقـــــتی تـــــو نیستـــــی

 مـــــرا فاحـــــشه می نامـــــند تـــــا سحـــــر غم ها

و باز هـــــم فـــــردا قلبـــــم

آبســـــتن حبـــــابی می شـــــود

از یـــــادت

از عشـــــق

از تـــــووقـــــتی تو نیـــــستی

ارضـــــا نمی شود روحـــــم

میـــــمیرد دلـــــم...در سرزمین من

هیچ کوچه ای

به نام هیچ زنی نیست

و هیچ خیابانی …

بن بست ها اما

فقط زنها را می شناسد انگار...

در سرزمین من

سهم زنها از رودخانه ها

تنها پل هایی است

که پشت سر آدمها خراب شده اند...

اینجا

نام هیچ بیمارستانی

مریم نیست

تخت های زایشگاهها اما

پر از مریم های درد کشیده ای است

که هیچ یک ، مسیح را

آبستن نیستند"

#نـــظـــر  یـادت نــــرهبرچسب ها: عاشقانه ها، عاشقانه، وبلاگ عاشقانه، وبلاگ یادگاری، یادگاری از عشق، عاشقانه های یادگاری، یادگاری،

تاریخ : 3 فروردین 96 | 16:12 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
آنکس که بهشتِ زندگی را برایت جهنم کرده

مجبور است متقاعدت کند که:

بهشت جای دیگری است!


#کارل_پوپر


***

کاش بجای بمب

کتاب بر سر خاورمیانه میریختند

آن وقت دیگر كسی

برای رفتن به بهشت

به جنگ نمی‌رفت...!


***

به هیچـكـس مـُحـبـت نكـُن . . !


 خـوبـى به ایـن مـَردُم یعـنـى :


مجوز برای بردگی!


#باب مارلی


***

بزرگترین اشتباه زندگیم


 جایی بود که فکر کردم


اگر کاری با بقیه نداشته باشم


بقیه هم کاری با من ندارن
***

اینکه نظری را همه می‌پذیرند،

نمی‌تواند دلیلی بر درست بودن آن نظر باشد.

در حقیقت، با توجه به نادانی اکثریت نوع بشر،

امکان نادرست بودن نظری که همگان آن را

می‌پذیرند بیشتر است تا عکس آن.***


عقیده‌ای که جایی برای تردید

نمی‌گذارد ، عقیده نیست بلکه

«خـرافـات» است !


 #جو برگامین


***

ﺩﺳﺖ_ﻫﺎﯼ_ﮐﻮﭼﮑﺶ

ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ

ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

ﺁﻗﺎ …ﺁﻗﺎ" ﺩﻋﺎ "ﻣﯽ ﺧﺮﯼ؟

ﻭ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭﺷﺘﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ

ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺝ ﺁﻗﺎ" ﺩﻋﺎ "ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!***

در مزرعه؛ گندم را دزدیند

صداى اعتراض بلند شـد

نان بین مردم پخش ڪردند

اعتراض ها خاموش شـد.

این جماعـت فقط به دنبال

سـیر ڪردن شـڪمشان اند

نه گرفتنِ «حــق شان» !
***

میان همه ی چیزهای قطعی ، قطعی ترینشان تردید است.


#برتولت برشت***

‏درد من حصار برکه نیست،

درد من زیستن با ماهیانی ست که

فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است ...


#ماهی سیاه کوچولو

#صمد بهرنگی***

#با_قلدری_تمام_زیر_بار_ظلم_نروید


ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﮔﻔﺖ:


ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺷﻔﺎﻫﯽ!


ﻫﻤﺎﻥ لحظه ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ:


ﺍﺻﻼ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﻭ ﺍﻭﻥ ﻫﻢ ﮐﺘﺒﯽ!


 ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ:


همینی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ!


ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﯿﺎﺩ ﺟﻠﻮ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ!


ﺍﺯ 50 ﻧﻔﺮ فقط 3 ﻧﻔﺮ ﺭﻓﺘﻦ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ!!!


 ﺑﻌﺪﺵ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﻭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺷﻤﺎ 10 ﻧﻤﺮﻩ ﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ! ﻫﻤﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩﻧﺪ


ولی ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:


 ﻧﻤﺮﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﯾﻦ 3 ﻧﻔﺮ ﻫﻢ 20 ﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻢ! ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩﻧﺪ...ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ: ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﻇﻠﻢ ﺭﻓﺘﯿﺪ... "ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭﺱ ﻇﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ"
***

هیچوقت به هیچکس اجازه نده بهت بگه نمیتونی کاری رو انجام بدی.


باید از رویاهات محافظت کنی!


مردم اگه نتوانند کاری رو انجام بدن،
 

دوست دارن به تو هم بگن: نمیتونی!

برچسب ها: سخنان بزرگان، جملات بزرگان، ناب ترین جملات زندگی، تجربه ی زندگی، زندگی، سخنان زندگی،

تاریخ : 2 فروردین 96 | 11:19 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
کم تر از 4 ساعت به تحویل سال مونده"

و من بی اراده تر از پارسال"

و. . . . .


این فقط یه جمله نیست!

کافیه فقط به درکی از این متن برسید

تا اونوقت . . . . .سال نو"96"  تسلیت!برچسب ها: وبلاگ یادگاری، یادگاری،

تاریخ : 30 اسفند 95 | 10:47 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
و چه انقلابی بود"

چشمانت در امتداد چشمانم"

ولب هایت . . .


مسافرِ گمشدهِ شهرِ کوچکِ دلم؟!

کاش کمی بیشتر می ماندی!

کجایی که ببینی غرق شده دنیایی . . .

لابه لای سیل چشمان پسری که همیشه میخندید!


واین است قصه ی پسری که"

مردانه برایت میمیرد!!!

#احدی

#وبلاگ یادگاری


برچسب ها: دلنوشته های من، جملات احدی، عاشقانه های احدی، عاشقانه ها، وبلاگ عاشقانه، عاشقانه، دلنوشته های عاشقانه،

تاریخ : 30 اسفند 95 | 10:40 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
و می اید" روزی که می آید"

نزدیکتر از انچه تو میپنداری!

و چه روزی ست آن روز!

زمانی که طلب بخشش میکند"

و دل بزرگ ما میبخشد!

#وبلاگ یادگاری
برچسب ها: عاشقانه ها، دلنوشته های عاشقانه، جملات عاشقانه، وبلاگ عاشقانه، عاشقانه،

تاریخ : 30 اسفند 95 | 10:31 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
گم شدم ام لابه لای انبوهِ یادها"

این خیابان گنگ"

با چراغ های کم سو"

هوش را از سرم برده است"


همین خیابان لعنتی"

نه تو را دارد!

و نه هوای تو"و من را" دلتنگی و خاطرات"

مثل حمله موسولینی ها"

به تاراج میبرند!


بعداز بیست سال فریاد"

نفهمیدم که خیابان چشم خورده توست؟!

یا که مــــن ؟!!!


#گمشده

#احدی

#وبلاگ یادگاری


برچسب ها: عاشقانه های من، عاشقانه های احدی، وبلاگ یادگاری، وبلاگ عاشقانه، دلنوشته های عاشقانه، عاشقانه ها، عاشقانه،

تاریخ : 30 اسفند 95 | 09:35 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات من چند سال پیش دیوانه وار عاشق شدم،

 وقتی که فقط ده سال داشتم،

عاشق یه دختر لاغر و قدبلند شدم که عینک ته استکانی میزد،

وپانزده سال از خودم بزرگتر بود،

اون هر روز به خونه پیرزن همسایه میومد تا پیانو یادبگیره،

 از قضا زنگ خونه پیرزن خراب بود،

 ومعشوقه دوران کودکی من زنگ خونه مارو میزد،

منم هر روز با یه دست لباس اتوکشیده میرفتم پایین

و درو واسش باز میکردم،

 اونم میگفت: ممنون عزیزم، لعنتی چقدر تو دل برو میگفت عزیزم!

 پیرزن همسایه چندماهی بود

 که داشت آهنگ « دریاچه قو» چایکوفسکی رو بهش یاد میداد

 خوشبختانه به اندازه کافی بی استعداد بود تا نتونه آهنگ رو بزنه،

 بهرحال تمرین رو بی استعدادیش چربید

 و داشت کم کم یاد میگرفت...

اما پشت دیوار حال وروز من چندان تعریفی نداشت،

 چون میدونستم پیرزن همسایه فقط بلده همین آهنگ رو یاد بده

 و بعداز این کلاس تمام میشه واسه همین دست بکار شدم

 ویه روز با سادیسمی تمام

یواشکی ده صفحه از نتهای آهنگ رو کش رفتم

 ونت هارو جابجا کردمو دوباره سرجاش گذاشتم


 روز بعد و روزهای بعد دختره اومد

وشروع کرد به نواختن دریاچه قو،

شک ندارم کل قوهای دریاچه داشتن زار میزدن

وپیرزن جیغ میکشید روح چایکوفسکی هم توی گور لرزید

تنها کسی که لذت میبرد من بودم

پیرزن چون هوش وحواس درست حسابی نداشت متوجه نشد.

همه چیز خوب بود هرروز صدای زنگ در

 وممنون عزیزم های هرروز.

وصدای بد پیانو.

 تااینکه یه روز پیرزن مرد فکرکنم دق کرد،

بعداز اون دیگه اون دختررو ندیدمتا بیست سال بعد،

 فهمیدم توی شهرکنسرت تکنوازی پیانو گذاشته

یه سبد گل گرفتم و رفتم کنسرتش.

اما دیگه لاغر نبود،عینکی هم نبود،

 تمام آهنگارو با تسلط کامل زد

 تا رسید به آهنگ آخر،

دیدم همون برگه های نت تقلبی رو گذاشت روی پیانو،

 اینبار علاوه بر روح چایکوفسکی

 و روح پیرزنه تن خودمم داشت میلرزید،

 دریاچه قو رو به مضحکیه هرچه تمام اجراکرد،

 وقتی تموم شد سالن رفت روی هوا از صدای تشویقها.

از جاش بلندشد وتعظیم کرد

واسم آهنگ رو گفت اما اسم آهنگ دریاچه قو نبود...

اسمش شده بود....

وقتی که یک پسر بچه عاشق میشود"برچسب ها: عاشقانه ها، دلنوشته ای عاشقانه، وبلاگ یادگاری، عاشقانه، دلنوشته های بارانی، عاشقانه های بارانی،

تاریخ : 27 اسفند 95 | 08:16 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
چرا دلتنگی های مرا کسی نمیشوید؟

چرا در باغچه ی احساسم گلی نمی روید؟

چرا خدای به ان بزرگی فقط نظاره میکند؟

چرا تویی که ادعای عاشقی میکردی ترکم کردی؟

چرا؟

چرا باید بسوزم در این سرزمین یخ زده؟

چرا رفتی؟

چرا دچارم کردی ب بی کسی های شبانه؟

کاش حقیقت مهربانیم را میفهمیدی!

تا در لحظه جانت را به فدایم کنی!
برچسب ها: عاشقانه ها، احدی، وبلاگ یادگاری، دلنوشته های عاشقانه، دلنوشته های من،

تاریخ : 26 اسفند 95 | 13:00 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات

بعداز رفتنش سراب دلم جوانه زد"

به سرزمینی غارت زده می مانم از بمباران نازی ها!

نفرت سایه به سایه عاشقم شده است و. . .

انتقام در مــــن !

به مردی میماند که در
جنگ" خانواده اش را از دست داد!افول در مـــن چنان رشد کرده

که هر لحظه بکارت زندگیم"پاره میشود

و منی دیگر با همین حسِ نکبتی ! زاده میشود"گویی بی کسی "

همان خدایی ست که همه میگویند

از رگ گردن نزدیکتر است!!!# احدی

# وبلاگ  یادگاری
برچسب ها: دلنوشته های من، دلنوشته های عاشقانه، عاشقانه های من، دلنوشته های احدی، عاشقانه، دلنوشته، دلنوشته های ناب،

تاریخ : 25 اسفند 95 | 14:40 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
قسم به روشنایی صبح"

وقسم به شب

انگاه که تاریکی ان همه جا را فرا گیرد"

خداوندگارت!

تو را رها نکرد!

و خشم با کسی یا تو ندارد!


و قطعا اینده" برای تو بهتر از اول خواهد بود!


و نیازمند درخواست کننده را!

از پیش خود مران!

برچسب ها: وبلاگ یادگاری، وبلاگ عاشقانه ها، عاشقانه ها، یادگاری ازمن، یادگاری، عاشقانه، دلنوشته های عاشقانه،

تاریخ : 25 اسفند 95 | 14:21 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
گویی احساسم" مرگ مغزی شده"

نه میخندد" نه اشک میریزد!

تنها خشم است که درون من

بیشمار زادو ولد میکند!

و نفرت!


زاییده جسمی ست"

که سالهاست پشت این نقاب قلابی!

پنهان شده است!

بدان و بفهم"

که این مرد دیگر ادامه ندارد!


#وبلاگ یادگاریبرچسب ها: دلنوشته های من، دلنوشته های احدی، دلنوشته های عاشقانه، وبلاگ عاشقانه، وبلاگ یادگاری، جملات احدی، عاشقانه ها،

تاریخ : 25 اسفند 95 | 14:14 | نویسنده : AKBAR AHADI | نظرات
تعداد کل صفحات : 13 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By ME:.